PRANEŠIMAS DĖL SUŠAUKTO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO

Kredito unijos „Neris“ nariams

2020 m. kovo 16 d., Vilnius

Gerbiami Nariai,

2020 m. kovo 6 d. informavome Jus apie 2020 m. kovo 26 d. 9.00 val. šaukiamą kredito unijos „Neris“ visuotinį narių susirinkimą. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 14 d. priėmė nutarimą skelbti karantiną visos Lietuvos Respublikos mastu, šiuo informuojame, kad balsavimas kredito unijos visuotiniame narių susirinkime vyks nuotoliniu būdu.

Visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje (ją rasite ČIA) nurodytais svarstomais klausimais, prašome balsuoti raštu. Atsisiųskite „Prašymą išduoti bendrąjį balsavimo biuletenį“ ir Bendrąjį balsavimo biuletenį

Užpildytą prašymą, kartu su bendruoju balsavimo biuleteniu, prašome pristatyti (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę, esančią prie kredito unijos „Neris“, adresu Jogailos g. 4, Vilniuje, arba nuskenuotus atsiųsti el.paštu: info@nerieskreditai.lt iki 2020 m. kovo 25 d. 17.00 val.

Taip pat primename, kad nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2020 m. kovo 31 d. 9.00 val.

Asmuo įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – Kristina Pavliukianec, tel. Nr. +370 5 279 7167, el. p. info@nerieskreditai.lt.

Pagarbiai

Kredito unijos „Neris“