PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Kredito unijos „Neris“ nariams

2020 m. kovo 5 d., Vilnius

Informuojame, kad 2020 m. kovo 26 d. 9.00 val. šaukiamas kredito unijos „Neris“ visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks unijos buveinės patalpose, adresu Jogailos g. 4 (pirmasis aukštas), Vilniuje.

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2020 m. kovo 31 d. 9.00 val. unijos buveinės patalpose adresu Jogailos g. 4 (pirmas aukštas), Vilnius.

Darbotvarkė:

  1. Vidaus audito tarnybos 2019 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas;
  2. Valdybos 2019 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas;
  3. Paskolų komiteto 2019 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas;
  4. 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas;
  5. 2020 m. unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
  6. Valdybos nario rinkimas;
  7. Paskolų komiteto nario rinkimas;
  8. Dėl unijos narių pašalinimo;
  9. Unijos narių informavimas apie tai, kad unijos nuosavas kapitalas tapo mažesnis negu pajinis kapitalas;
  10. Dėl unijos įstatų keitimo.

Asmuo įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – Kristina Pavliukianec, tel. Nr. +370 5 279 7167, el. p. info@nerieskreditai.lt. Susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, galima kredito unijos „Neris“ buveinėje nuo 2020 m. kovo 20 d.

Pagarbiai

Kredito unija „Neris“