PRANEŠIMAS APIE PAKARTOTINIAME VISUOTINIAME NARIŲ SUSIRINKIME PRIIMTUS SPRENDIMUS

Kredito unijos „Neris“ nariams

2020 m. balandžio 6 d., Vilnius

            Informuojame apie kredito unijos „Neris“ pakartotiname eiliniame visuotiniame narių susirinkime, įvykusiame 2020 m. kovo 31 d., priimtus sprendimus:

  1. Vidaus audito tarnybos 2019 m. ataskaita įvertinta teigiamai;
  2. Valdybos 2019 m. ataskaita įvertinta teigiamai;
  3. Paskolų komiteto 2019 m. ataskaita įvertinta teigiamai;
  4. 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys patvirtintas. Nutarimas dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priimtas;
  5. 2020 m. unijos pajamų ir išlaidų sąmata patvirtinta;
  6. Valdybos nariu Kasparas Biliūnas neišrinktas;
  7. Paskolų komiteto nare išrinkta Natalija Čop;
  8. Unijos nariai pašalinti;
  9. Unijos nariai informuoti apie tai, kad unijos nuosavas kapitalas tapo mažesnis negu pajinis kapitalas;
  10. Unijos naujų įstatų redakcijai pritarta.

Asmuo įgaliotas teikti išsamią informaciją – Kristina Pavliukianec, tel. nr. +370 5 279 7167, el. p. kristina@nerieskreditai.lt

Pagarbiai

Kredito unijos „Neris“

Administracijos vadovė Kristina Pavliukianec