Investicijoms

Kreditas investicijoms – tai paskola verslo plėtrai ir investiciniams projektams (įrangos įsigijimui ar atnaujinimui, nekilnojamojo turto pirkimui, investicijoms su/į verslo partnerius).Verslo paskolos suteikia galimybę įgyvendinti užsibrėžtus tikslus ir suvaldyti iškilusias problemas.

Investicijoms

Kreditas investicijoms – tai paskola verslo plėtrai ir investiciniams projektams (įrangos įsigijimui ar atnaujinimui, nekilnojamojo turto pirkimui, investicijoms su/į verslo partnerius).Verslo paskolos suteikia galimybę įgyvendinti užsibrėžtus tikslus ir suvaldyti iškilusias problemas.

Apyvartinėms lėšoms

Kreditas apyvartinėms lėšoms – paskola skirta apyvartinio kapitalo poreikiams subalansuoti.

Apyvartinėms lėšoms

Kreditas apyvartinėms lėšoms – paskola skirta apyvartinio kapitalo poreikiams subalansuoti.

Žemės ūkiui

Kreditas žemės ūkiui – gali būti panaudotas invecticijoms ar apyvartinio kapitalo poreikiams subalansuoti.
Kredito unija Neris yra sudariusi sutartį su Žemės ūkio paskolų garantijų fondu dėl garantijų teikimo mūsų klientams. Garantijų fondui garantuojant iki 80 proc. negrąžinto kredito dalies mes galime pasiūlyti ypač palankias kreditavimo sąlygas!

Žemės ūkiui

Kreditas žemės ūkiui – gali būti panaudotas invecticijoms ar apyvartinio kapitalo poreikiams subalansuoti.
Kredito unija Neris yra sudariusi sutartį su Žemės ūkio paskolų garantijų fondu dėl garantijų teikimo mūsų klientams. Garantijų fondui garantuojant iki 80 proc. negrąžinto kredito dalies mes galime pasiūlyti ypač palankias kreditavimo sąlygas!

Overdraftas

Overdraftas – tai trumpalaikio kreditavimo būdas, suteikiantis įmonei teisę naudoti pinigų sumas, viršijančias banko sąskaitos likutį iki nustatytos maksimalios sąskaitos kredito sumos, padedantis subalansuoti įmonės pinigų srautus ir patenkinti einamųjų lėšų poreikį.

Overdraftas

Overdraftas – tai trumpalaikio kreditavimo būdas, suteikiantis įmonei teisę naudoti pinigų sumas, viršijančias banko sąskaitos likutį iki nustatytos maksimalios sąskaitos kredito sumos, padedantis subalansuoti įmonės pinigų srautus ir patenkinti einamųjų lėšų poreikį.

Garantijos

Garantija – tai kredito unijos išduotas garantinis raštas, kuriuo ji vienašališkai įsipareigoja sumokėti garantijos gavėjui garantijoje nurodytą sumą ar jos dalį, jeigu klientas, už kurį kredito unija garantavo, neįvykdys ar netinkamai įvykdys prievolę garantijos gavėjui. Garantija gali būti suteikiama tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims.

Už garantijos išdavimą taikomas vienkartinės fiksuotos 2-4% palūkanos.

Garantijos

Garantija – tai kredito unijos išduotas garantinis raštas, kuriuo ji vienašališkai įsipareigoja sumokėti garantijos gavėjui garantijoje nurodytą sumą ar jos dalį, jeigu klientas, už kurį kredito unija garantavo, neįvykdys ar netinkamai įvykdys prievolę garantijos gavėjui. Garantija gali būti suteikiama tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims.

Už garantijos išdavimą taikomas vienkartinės fiksuotos 2-4% palūkanos.