Standartinis sąskaitos planas


 • Nemokama atsiskaitomoji sąskaita;
 • Nemokama el. bankininkystė;
 • Jokių mėnesinių bei kitokių užslėptų mokesčių;
 • Mokėjimams bei kitoms paslaugoms taikomi standartiniai įkainiai.

Pagrindinis sąskaitos planas


 • Mėnesinis 1,5 Eur mokestis;
 • Nariams, gaunantiems piniginę socialinę paramą, taikoma nuolaida ir mokestis sumažinimas iki 0,75 EUR per mėnesį;
 • 10 nemokamų pavedimų internetu SEPA erdvėje. Viršijus limitą – taikomi standartiniai įkainiai;
 • Nemokama debeto kortelė.

Lengvatinis sąskaitos planas

 • Tai pagrindinio sąskaitos plano lengvatinis variantas, skirtas nariams, gaunantiems piniginę socialinę paramą. Lengvatiniam sąskaitos planui yra taikoma nuolaida ir jo mokestis yra 0,75 EUR per mėnesį.

Kokios Jūsų teisės vykdant mokėjimus Europoje?

 • Tarptautiniai mokėjimai eurais iš euro zonos šalių į kitas ES šalis kainuos tiek pat kiek vietiniai mokėjimai eurais, o nuo 2019 m. gruodžio 15 d. tarptautiniai mokėjimai eurais iš ne euro zonos šalių – tiek pat kiek vietiniai mokėjimai nacionaline valiuta.
 • Mokestis už grynųjų eurų išėmimą iš kito banko bankomato tiek jūsų šalyje, tiek kitoje valstybėje narėje turėtų būti vienodas.
 • Dėl neautorizuoto mokėjimo (pvz., atlikto su pavogta kredito kortele) vartotojo patirti nuostoliai negali viršyti 50 eurų (nebent toks mokėjimas atliktas dėl paties vartotojo didelio neatsargumo). Vartotojas nebus atsakingas už neautorizuotus mokėjimus, atliktus jau pranešus bankui apie kortelės praradimą arba vagystę, arba už mokėjimus internetu, jei mokėjimo paslaugų teikėjas netaiko saugesnio autentiškumo patvirtinimo procedūrų.
 • Jei naudojatės tiesioginio debeto paslaugomis, t. y. esate leidęs lėšų gavėjui periodiškai inicijuoti mokėjimus iš jūsų mokėjimo sąskaitos, turite teisę bet kurį neteisingai atliktą mokėjimą užginčyti per 8 savaites. Neteisingai nuskaitytos lėšos turi būti jums grąžintos per 10 darbo dienų.
 • Turite teisę žinoti, ar ir koks komisinis atlyginimas taikomas už jūsų atliekamus mokėjimus.
 • Kai atsiskaitote ES išduota mokėjimo kortele, prekybininkas nebegali iš jūsų reikalauti papildomų mokesčių.

Plačiau apie savo teises skaitykite Europos Komisijos išleistoje atmintinėje.

Operacijos užsienio valiuta

 • Mokėjimo operacijos konvertuojamos ir nurašomos nuo kortelės sąskaitos tarptautinės mokėjimo kortelių organizacijos „MasterCard“ nustatytu valiutos konvertavimo kursu. Atkreipiame dėmesį, kad mokėjimo operacijos atlikimo ir operacijos nurašymo nuo sąskaitos dieną valiutos konvertavimo kursai gali skirtis. Daugiau informacijos galite matyti savo sąskaitos išrašuose.
 • Jeigu tarptautinės mokėjimo kortelių organizacijos „MasterCard“ nustatytas valiutos konvertavimo kursas nesutampa su tos dienos Europos centrinio banko paskelbtu pagrindiniu valiutos keitimo kursu ir yra didesnis, šis valiutų kursų skirtumas yra prilyginamas valiutos keitimo antkainiui, kurį kortelės turėtojas sumoka „MasterCard“ tarptautinei mokėjimo kortelių organizacijai. LKU grupės kredito unijos už atsiskaitymus Maestro ir MasterCard mokėjimo kortelėmis užsienio valiuta, kai tai operacija atliekama kita valiutai nei eurai, netaiko jokio valiutos keitimo mokesčio.

 

KU mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos (galioja iki 2020-10-01)

KU mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos (galioja nuo 2020-10-01)

Įkainiai

Narystės kaštai

Stojamasis mokestisNemokamai
Privalomas pagrindinis pajus30 Eur

Mokėjimo paslaugų ir sąskaitų aptarnavimo įkainiai

Nr.

Paslauga

Iki

2020 10 01

Nuo

2020 10 01

1.

Sąskaitos aptarnavimo mokestis

0,00 Eur

0,00 Eur

2.

Gaunamas mokėjimas tarp unijos sąskaitų

0,00 Eur

0,00 Eur

3.

Gaunamas mokėjimas tarp visų LCKU narių

0,00 Eur

0,00 Eur

4.

Gaunamas mokėjimas tarp kitų įstaigų

0,00 Eur

0,00 Eur

5.

Skubus gaunamas mokėjimas tarp kitų įstaigų

0,00 Eur

0,00 Eur

6.

Mokėjimas tarp savo sąskaitų

0,00 Eur

0,00 Eur

7.

Siunčiamas mokėjimas tarp unijos sąskaitų unijos skyriuje

0,40 Eur

2,00 Eur

8.

Siunčiamas mokėjimas tarp visų LCKU narių unijos skyriuje

0,50 Eur

2,00 Eur

9.

Siunčiamas mokėjimas tarp kitų įstaigų unijos skyriuje

0,50 Eur

2,00 Eur

10.

Siunčiamas mokėjimas tarp unijos sąskaitų (i-Unijoje)

0,00 Eur

0,00 Eur

11.

Siunčiamas mokėjimas tarp visų LCKU narių (i-Unijoje)

0,15 Eur

0,15 Eur

12.

Siunčiamas mokėjimas tarp kitų įstaigų (i-Unijoje)

0,20 Eur

0,20 Eur

13.

Mokėjimas tarp savo sąskaitų (i-Unijoje)

0,00 Eur

0,00 Eur

14.

Mokėjimo atšaukimas, kai jau kliento ar nario patvirtintas mokėjimas

0,00 Eur

0,00 Eur

15.

Arešto orderių apdorojimas:

0,50 Eur

0,50 Eur

16.

Paprastas mokėjimas į kitas, ne SEPA erdvės šalis

15,00 Eur

15,00 Eur

17.

Skubus mokėjimas į kitas, ne SEPA erdvės šalis

20,00 Eur

20,00 Eur

18.

Labai skubus mokėjimas į kitas, ne SEPA erdvės šalis

30,00 Eur

30,00 Eur

19.

Mokėjimo atšaukimas.

5,00 Eur

5,00 Eur

20.

Sąskaitos išrašas už kliento pasirinktą laikotarpį.

5,00 Eur

5,00 Eur

21.

Patvirtintų dokumentų išdavimas (1 vnt)

 

5,00 Eur

22.

Eurų, pervestų į kliento sąskaitą iš kitų šalių (ne Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalių, Šveicarijos, Monako, San Marino, Andoros) administravimas

5,00 Eur

15,00 Eur

23.

Garantinio rašto išdavimas (nepriklausomai nuo sumos)

 

200,00 Eur

24.

Įsipareigojimų vykdymo garantija

 

1-2%, bet ne mažiau nei 50 €

25.

Mokestis už neapdrausto įkeisto turto administravimą (Mokestis taikomas kiekvienam įkeisto turto objektui, nedraustam ilgiau negu 30 dienų).

 

20,00 Eur per mėn

26.

Sutarčių kopijų išdavimas

 

5,00 Eur

27.

Kitų dokumentų kopijų ir dublikatų išdavimas

 

1.45 Eur

28.

Pažymos apie suteikiamus, suteiktus, grąžintus kreditus – vienam kreditui viena pažyma

 

5.00 Eur

29.

leidimų/sutikimų, susijusių su įkeistu turtu/užtikrinimo priemonėmis, išdavimas

 

30,00 Eur

30.

sutikimo išdavimas kitam kreditoriui dėl pakartotinio įkeitimo/hipotekos

 

30,00 Eur

31.

Netipinė pažyma apie terminuotuosius indėlius, vertybinius popierius, apribojimus, įsipareigojimus ir kt.

 

30,00 Eur

Grynųjų pinigų operacijos unijoje

Iki 2020 10 01

Nuo 2020 10 01

Grynųjų pinigų įnešimas

Fiziniams asmenims 0,1 % nuo sumos
arba minimali 2 Eur suma.

Juridiniams asmenims 0,1 % nuo sumos
arba minimali 3 Eur suma.

Fiziniams asmenims 0,1 % nuo sumos
arba minimali 2 Eur suma.

Juridiniams asmenims 0,1 % nuo sumos
arba minimali 3 Eur suma

Grynųjų pinigų išėmimas

Fiziniams asmenims iki 550 Eur per mėnesį
nemokamai, virš 550 Eur taikomas 1 % nuo
sumos arba minimali 2 Eur suma.

Juridiniams asmenims taikomas 1 % nuo sumos
arba minimali 3 Eur suma.

PASTABA. Jeigu klientas indėlį yra įmokėjęs grynais pinigais,
pasibaigus indėlio terminui arba esant jo nutraukimui,
klientas turi teisę atsiimti indėlio lėšas be grynų pinigų
išgryninimo mokesčio.

Fiziniams asmenims iki 550 Eur per mėnesį
nemokamai, virš 550 Eur taikomas 1 % nuo
sumos arba minimali 2 Eur suma.

Juridiniams asmenims taikomas 1 % nuo sumos
arba minimali 3 Eur suma.

PASTABA. Jeigu klientas indėlį yra įmokėjęs grynais pinigais,
pasibaigus indėlio terminui arba esant jo nutraukimui,
klientas turi teisę atsiimti indėlio lėšas be grynų pinigų
išgryninimo mokesčio.

Grynųjų pinigų operacijos

 

Bauda neatsiėmus užsakytų piniginių lėšų grynaisiais nurodytą dieną/atšaukimas 0,2% nuo sumos, min 15 €

Grynųjų pinigų skubus užsakymas 0,2% nuo sumos, min 15 €

Kredito gavėjams taikomi įkainiai 

Iki 2020 10 01

Nuo 2020 01 01

Įspėjimų siuntimas

Nustatomi įspėjimų siuntimo kredito gavėjams,
kurie vėluoja atlikti įmokas, įkainiai:
Pirmo įspėjimo siuntimas – 10 Eur.
Antro įspėjimo siuntimas – 20 Eur.
Trečio įspėjimo siuntimas (Pranešimas apie sutarties nutraukimą) – 30 Eur.

Nustatomi įspėjimų siuntimo kredito gavėjams,
kurie vėluoja atlikti įmokas, įkainiai:
Pirmo įspėjimo siuntimas – 10 Eur.
Antro įspėjimo siuntimas – 20 Eur.
Trečio įspėjimo siuntimas (Pranešimas apie sutarties nutraukimą) – 50 Eur.

Finansinių ataskaitų pateikimas

Kredito sutartis sudarę juridiniams asmenims,
kurie laiku nepateikia finansinės
ataskaitomybės dokumentų, bus taikoma 50 Eur dydžio
bauda ir/arba gali būti padidinta paskolos
palūkanų norma iki 2 proc.

Kredito sutartis sudarę juridiniams asmenims,
kurie laiku nepateikia finansinės
ataskaitomybės dokumentų, bus taikoma 50 Eur dydžio
bauda ir/arba gali būti padidinta paskolos
palūkanų norma iki 2 proc.

Mokėjimo kortelių įkainiai ir limitai

Nr.

Paslauga/ operacija

Maestro

MasterCard Standard

1.

Kortelės išleidimas

10,00 Eur

13,00 Eur

2.

Operacija per VPOS

0,00 Eur

0,00 Eur

3.

Atsiskaitymas už prekes ir paslaugas Lietuvoje ir EEE šalyse

0,00 Eur

0,00 Eur

4.

Grynųjų pinigų išėmimas bankomate Lietuvoje ir EEE šalyse

1,5 proc. nuo gryninamos pinigų sumos, min. 0,23 Eur

1,5 proc. nuo gryninamos pinigų sumos, min. 0,52 Eur

5.

Grynųjų pinigų išėmimas banko padalinyje Lietuvoje ir EEE šalyse

2 proc. nuo išgryninamos pinigų sumos, min. 0,23 Eur

2 proc. nuo išgryninamos pinigų sumos, min. 0,52 Eur

6.

Atsiskaitymas už prekes ir paslaugas užsienyje (ne EEE šalyse)

0,00 Eur

0,00 Eur

7.

Grynųjų pinigų išėmimas bankomate užsienyje (ne EEE šalyse)

1,5 proc. nuo išgryninamos pinigų sumos, min. 1,14 Eur

1,5 proc. nuo išgryninamos pinigų sumos, min. 1,43 Eur

8.

Grynųjų pinigų išėmimas banko padalinyje užsienyje (ne EEE šalyse)

2 proc. nuo išgryninamos pinigų sumos, min. 1,14 Eur

2 proc. nuo išgryninamos pinigų sumos, min. 1,43 Eur

9.

Grynųjų pinigų išmokėjimas Perlo terminale

1,00 Eur

1,00 Eur

10.

Grynųjų pinigų įmokėjimas Perlo terminale

1,00 Eur

1,00 Eur

11.

Neįvykusi operacija (bankomate ar POS terminale)

0 Eur

0 Eur

12.

Sąskaitos likučio pažiūrėjimas per V-POS

0,08 Eur

0,08 Eur

13.

Sąskaitos likučio pasiteiravimas skambinant į UAB „Worldline Baltics“

0 Eur

0 Eur

14.

Sąskaitos likučio pasiteiravimas bankomatuose Lietuvoje

0 Eur

0 Eur

15.

Kortelės blokavimas

0 Eur

0 Eur

16.

Kortelės keitimas

10,00 Eur

13,00 Eur

17.

Mėnesinis mokestis

0,90 Eur

1,80 Eur

18.

Kortelės pretenzijos nagrinėjimas, kai operacija vyko Lietuvoje (įkainis atskirai taikomas už kiekvieną pretenzijoje nurodytą operaciją)

0 Eur

0 Eur

19.

Kortelės pretenzijos nagrinėjimas, kai operacija vyko užsienyje (įkainis atskirai taikomas už kiekvieną pretenzijoje nurodytą operaciją)

0 Eur

0 Eur

20.

Atsiskaitymo dokumento iš Lietuvos įmonių gavimas (įkainis taikomas už kiekvieno atsiskaitymo dokumento gavimą)

2,90 Eur

2,90 Eur

21.

Atsiskaitymo dokumento iš užsienio gavimas (įkainis taikomas už kiekvieno atsiskaitymo dokumento gavimą)

11,58 Eur

11,58 Eur

22.

Kelionės dokumento, atsiskaičius užsienyje, gavimas (įkainis taikomas už kiekvieno atsiskaitymo dokumento gavimą)

34,75 Eur

34,75 Eur

 

Standartinis sąskaitos planas


 • Nemokama atsiskaitomoji sąskaita;
 • Nemokama el. bankininkystė;
 • Jokių mėnesinių bei kitokių užslėptų mokesčių;
 • Mokėjimams bei kitoms paslaugoms taikomi standartiniai įkainiai.

Pagrindinis sąskaitos planas


 • Mėnesinis 1,5 Eur mokestis;
 • Nariams, gaunantiems piniginę socialinę paramą, taikoma nuolaida ir mokestis sumažinimas iki 0,75 EUR per mėnesį;
 • 10 nemokamų pavedimų internetu SEPA erdvėje. Viršijus limitą – taikomi standartiniai įkainiai;
 • Nemokama debeto kortelė.

Lengvatinis sąskaitos planas

 • Tai pagrindinio sąskaitos plano lengvatinis variantas, skirtas nariams, gaunantiems piniginę socialinę paramą. Lengvatiniam sąskaitos planui yra taikoma nuolaida ir jo mokestis yra 0,75 EUR per mėnesį.

Kokios Jūsų teisės vykdant mokėjimus Europoje?

 • Tarptautiniai mokėjimai eurais iš euro zonos šalių į kitas ES šalis kainuos tiek pat kiek vietiniai mokėjimai eurais, o nuo 2019 m. gruodžio 15 d. tarptautiniai mokėjimai eurais iš ne euro zonos šalių – tiek pat kiek vietiniai mokėjimai nacionaline valiuta.
 • Mokestis už grynųjų eurų išėmimą iš kito banko bankomato tiek jūsų šalyje, tiek kitoje valstybėje narėje turėtų būti vienodas.
 • Dėl neautorizuoto mokėjimo (pvz., atlikto su pavogta kredito kortele) vartotojo patirti nuostoliai negali viršyti 50 eurų (nebent toks mokėjimas atliktas dėl paties vartotojo didelio neatsargumo). Vartotojas nebus atsakingas už neautorizuotus mokėjimus, atliktus jau pranešus bankui apie kortelės praradimą arba vagystę, arba už mokėjimus internetu, jei mokėjimo paslaugų teikėjas netaiko saugesnio autentiškumo patvirtinimo procedūrų.
 • Jei naudojatės tiesioginio debeto paslaugomis, t. y. esate leidęs lėšų gavėjui periodiškai inicijuoti mokėjimus iš jūsų mokėjimo sąskaitos, turite teisę bet kurį neteisingai atliktą mokėjimą užginčyti per 8 savaites. Neteisingai nuskaitytos lėšos turi būti jums grąžintos per 10 darbo dienų.
 • Turite teisę žinoti, ar ir koks komisinis atlyginimas taikomas už jūsų atliekamus mokėjimus.
 • Kai atsiskaitote ES išduota mokėjimo kortele, prekybininkas nebegali iš jūsų reikalauti papildomų mokesčių.

Plačiau apie savo teises skaitykite Europos Komisijos išleistoje atmintinėje.

 

Įkainiai

Narystės kaštai

Stojamasis mokestis – Nemokamai

Privalomas pagrindinis pajus -30,00 Eur

 Mokėjimo paslaugų ir sąskaitų aptarnavimo įkainiai

Nr.

Paslauga

Iki

2020 10 01

Nuo

2020 10 01

1.

Sąskaitos aptarnavimo mokestis

0,00 Eur

0,00 Eur

2.

Gaunamas mokėjimas tarp unijos sąskaitų

0,00 Eur

0,00 Eur

3.

Gaunamas mokėjimas tarp visų LCKU narių

0,00 Eur

0,00 Eur

4.

Gaunamas mokėjimas tarp kitų įstaigų

0,00 Eur

0,00 Eur

5.

Skubus gaunamas mokėjimas tarp kitų įstaigų

0,00 Eur

0,00 Eur

6.

Mokėjimas tarp savo sąskaitų

0,00 Eur

0,00 Eur

7.

Siunčiamas mokėjimas tarp unijos sąskaitų unijos skyriuje

0,40 Eur

2,00 Eur

8.

Siunčiamas mokėjimas tarp visų LCKU narių unijos skyriuje

0,50 Eur

2,00 Eur

9.

Siunčiamas mokėjimas tarp kitų įstaigų unijos skyriuje

0,50 Eur

2,00 Eur

10.

Siunčiamas mokėjimas tarp unijos sąskaitų (i-Unijoje)

0,00 Eur

0,00 Eur

11.

Siunčiamas mokėjimas tarp visų LCKU narių (i-Unijoje)

0,15 Eur

0,15 Eur

12.

Siunčiamas mokėjimas tarp kitų įstaigų (i-Unijoje)

0,20 Eur

0,20 Eur

13.

Mokėjimas tarp savo sąskaitų (i-Unijoje)

0,00 Eur

0,00 Eur

14.

Mokėjimo atšaukimas, kai jau kliento ar nario patvirtintas mokėjimas

0,00 Eur

0,00 Eur

15.

Arešto orderių apdorojimas:

0,50 Eur

0,50 Eur

16.

Paprastas mokėjimas į kitas, ne SEPA erdvės šalis

15,00 Eur

15,00 Eur

17.

Skubus mokėjimas į kitas, ne SEPA erdvės šalis

20,00 Eur

20,00 Eur

18.

Labai skubus mokėjimas į kitas, ne SEPA erdvės šalis

30,00 Eur

30,00 Eur

19.

Mokėjimo atšaukimas.

5,00 Eur

5,00 Eur

20.

Sąskaitos išrašas už kliento pasirinktą laikotarpį.

5,00 Eur

5,00 Eur

21.

Patvirtintų dokumentų išdavimas (1 vnt)

 

5,00 Eur

22.

Eurų, pervestų į kliento sąskaitą iš kitų šalių (ne Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalių, Šveicarijos, Monako, San Marino, Andoros) administravimas

5,00 Eur

15,00 Eur

23.

Garantinio rašto išdavimas (nepriklausomai nuo sumos)

 

200,00 Eur

24.

Įsipareigojimų vykdymo garantija

 

1-2%, bet ne mažiau nei 50 €

25.

Mokestis už neapdrausto įkeisto turto administravimą (Mokestis taikomas kiekvienam įkeisto turto objektui, nedraustam ilgiau negu 30 dienų).

 

20,00 Eur per mėn

26.

Sutarčių kopijų išdavimas

 

5,00 Eur

27.

Kitų dokumentų kopijų ir dublikatų išdavimas

 

1.45 Eur

28.

Pažymos apie suteikiamus, suteiktus, grąžintus kreditus – vienam kreditui viena pažyma

 

5.00 Eur

29.

leidimų/sutikimų, susijusių su įkeistu turtu/užtikrinimo priemonėmis, išdavimas

 

30,00 Eur

30.

sutikimo išdavimas kitam kreditoriui dėl pakartotinio įkeitimo/hipotekos

 

30,00 Eur

31.

Netipinė pažyma apie terminuotuosius indėlius, vertybinius popierius, apribojimus, įsipareigojimus ir kt.

 

30,00 Eur

Grynųjų pinigų operacijos unijoje

Grynųjų pinigų įnešimas

Fiziniams asmenims 0,1 % nuo sumos
arba minimali 2 Eur suma.

Juridiniams asmenims 0,1 % nuo sumos
arba minimali 3 Eur suma

Grynųjų pinigų išėmimas

Fiziniams asmenims iki 550 Eur per mėnesį
nemokamai, virš 550 Eur taikomas 1 % nuo
sumos arba minimali 2 Eur suma.

Juridiniams asmenims taikomas 1 % nuo sumos
arba minimali 3 Eur suma.

PASTABA. Jeigu klientas indėlį yra įmokėjęs grynais pinigais,
pasibaigus indėlio terminui arba esant jo nutraukimui,
klientas turi teisę atsiimti indėlio lėšas be grynų pinigų
išgryninimo mokesčio.

Grynųjų pinigų operacijos nuo 2020 10 01

Bauda neatsiėmus užsakytų piniginių lėšų grynaisiais nurodytą dieną/atšaukimas 0,2% nuo sumos, min 15 €

Grynųjų pinigų skubus užsakymas 0,2% nuo sumos, min 15 €

Kredito gavėjams taikomi įkainiai

Įspėjimų siuntimas

Nustatomi įspėjimų siuntimo kredito gavėjams,
kurie vėluoja atlikti įmokas, įkainiai:
Pirmo įspėjimo siuntimas – 10,00 Eur.
Antro įspėjimo siuntimas – 20,00 Eur.
Trečio įspėjimo siuntimas (Pranešimas apie sutarties nutraukimą) – 30,00 Eur (nuo 2020 10 01  – 50,00 Eur.

Finansinių ataskaitų pateikimas

Kredito sutartis sudarę juridiniams asmenims, kurie laiku nepateikia finansinės
ataskaitomybės dokumentų, bus taikoma 50 Eur dydžio bauda ir/arba gali būti padidinta paskolos palūkanų norma iki 2 proc.

Mokėjimo kortelių įkainiai ir limitai

Nr.

Paslauga/ operacija

Maestro

MasterCard Standard

1.

Kortelės išleidimas

10,00 Eur

13,00 Eur

2.

Operacija per VPOS

0,00 Eur

0,00 Eur

3.

Atsiskaitymas už prekes ir paslaugas Lietuvoje ir EEE šalyse

0,00 Eur

0,00 Eur

4.

Grynųjų pinigų išėmimas bankomate Lietuvoje ir EEE šalyse

1,5 proc. nuo gryninamos pinigų sumos, min. 0,23 Eur

1,5 proc. nuo gryninamos pinigų sumos, min. 0,52 Eur

5.

Grynųjų pinigų išėmimas banko padalinyje Lietuvoje ir EEE šalyse

2 proc. nuo išgryninamos pinigų sumos, min. 0,23 Eur

2 proc. nuo išgryninamos pinigų sumos, min. 0,52 Eur

6.

Atsiskaitymas už prekes ir paslaugas užsienyje (ne EEE šalyse)

0,00 Eur

0,00 Eur

7.

Grynųjų pinigų išėmimas bankomate užsienyje (ne EEE šalyse)

1,5 proc. nuo išgryninamos pinigų sumos, min. 1,14 Eur

1,5 proc. nuo išgryninamos pinigų sumos, min. 1,43 Eur

8.

Grynųjų pinigų išėmimas banko padalinyje užsienyje (ne EEE šalyse)

2 proc. nuo išgryninamos pinigų sumos, min. 1,14 Eur

2 proc. nuo išgryninamos pinigų sumos, min. 1,43 Eur

9.

Grynųjų pinigų išmokėjimas Perlo terminale

1,00 Eur

1,00 Eur

10.

Grynųjų pinigų įmokėjimas Perlo terminale

1,00 Eur

1,00 Eur

11.

Neįvykusi operacija (bankomate ar POS terminale)

0 Eur

0 Eur

12.

Sąskaitos likučio pažiūrėjimas per V-POS

0,08 Eur

0,08 Eur

13.

Sąskaitos likučio pasiteiravimas skambinant į UAB „Worldline Baltics“

0 Eur

0 Eur

14.

Sąskaitos likučio pasiteiravimas bankomatuose Lietuvoje

0 Eur

0 Eur

15.

Kortelės blokavimas

0 Eur

0 Eur

16.

Kortelės keitimas

10,00 Eur

13,00 Eur

17.

Mėnesinis mokestis

0,90 Eur

1,80 Eur

18.

Kortelės pretenzijos nagrinėjimas, kai operacija vyko Lietuvoje (įkainis atskirai taikomas už kiekvieną pretenzijoje nurodytą operaciją)

0 Eur

0 Eur

19.

Kortelės pretenzijos nagrinėjimas, kai operacija vyko užsienyje (įkainis atskirai taikomas už kiekvieną pretenzijoje nurodytą operaciją)

0 Eur

0 Eur

20.

Atsiskaitymo dokumento iš Lietuvos įmonių gavimas (įkainis taikomas už kiekvieno atsiskaitymo dokumento gavimą)

2,90 Eur

2,90 Eur

21.

Atsiskaitymo dokumento iš užsienio gavimas (įkainis taikomas už kiekvieno atsiskaitymo dokumento gavimą)

11,58 Eur

11,58 Eur

22.

Kelionės dokumento, atsiskaičius užsienyje, gavimas (įkainis taikomas už kiekvieno atsiskaitymo dokumento gavimą)

34,75 Eur

34,75 Eur

KU mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos (galioja nuo 2020-10-01)

KU mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos (galioja iki 2020-10-01)