Kas yra narystė Kredito Unijoje?

Kredito unija yra finansinė įstaiga, vykdanti finansinę veiklą, panašiai kaip ir įprastinis bankas – unija išduoda paskolas, priima indėlius ir teikia kasdienės bankininkystės paslaugas. Esminis kredito unijos skirtumas – tai yra kooperatinė bendrovė, t. y. paslaugas teikia tik savo nariams. Beto, visi unijos nariai turi balsą ir dalyvauja unijos valdyme. Nariu tampama, įsigijant minimalų 30 Eur vertės pagrindinį pajų. Tik įsigijus šį pajų, narys gali naudotis unijos taupymo, skolinimo bei kasdieninėmis finansinėmis paslaugomis. Tapusiam kredito unijos nariu, nemokamai suteikiama internetinė bankininkystė (i-unija) bei atsiskaitomoji sąskaita.

Narys, pateikęs nustatytos formos prašymą, laisvu apsisprendimu gali išstoti iš kredito unijos, o nario pajus, pateikus prašymą nutraukti narystę, grąžinamas pasibaigus finansiniams metams.

Kas yra narystė Kredito Unijoje?

Kredito unija yra finansinė įstaiga, vykdanti finansinę veiklą, panašiai kaip ir įprastinis bankas – unija išduoda paskolas, priima indėlius ir teikia kasdienės bankininkystės paslaugas. Esminis kredito unijos skirtumas – tai yra kooperatinė bendrovė, t. y. paslaugas teikia tik savo nariams. Beto, visi unijos nariai turi balsą ir dalyvauja unijos valdyme. Nariu tampama, įsigijant minimalų 30 Eur vertės pagrindinį pajų. Tik įsigijus šį pajų, narys gali naudotis unijos taupymo, skolinimo bei kasdieninėmis finansinėmis paslaugomis. Tapusiam kredito unijos nariu, nemokamai suteikiama internetinė bankininkystė (i-unija) bei atsiskaitomoji sąskaita.

Narys, pateikęs nustatytos formos prašymą, laisvu apsisprendimu gali išstoti iš kredito unijos, o nario pajus, pateikus prašymą nutraukti narystę, grąžinamas pasibaigus finansiniams metams.

Kaip tapti nariu?

Kredito unijos Neris nariais gali tapti asmenys, gyvenantys, dirbantys ar besimokantys Vilniaus miesto savivaldybės ir su ja besiribojančių Vilniaus bei Trakų rajonų savivaldybių teritorijose. Jums tereikia užpildyti prašymą ir sumokėti pajų.

 

 

Tapti Kredito unijos "Neris" nariu
Kaip tapri nariu?

Kredito unijos Neris nariais gali tapti asmenys, gyvenantys, dirbantys ar besimokantys Vilniaus miesto savivaldybės ir su ja besiribojančių Vilniaus bei Trakų rajonų savivaldybių teritorijose. Jums tereikia užpildyti prašymą ir sumokėti pajų.