Kas yra pajus ir kaip jis apskaičiuojamas?

Pajus – asmens įnašas į kredito uniją.

Kredito unijose pajus yra dviejų rūšių: 1) pagrindinis pajus; 2) papildomas pajus.

Tik įsigijęs pagrindinį pajų, asmuo tampa kredito unijos nariu. Šio pajaus turėjimas suteikia teisę:

 • visuotiniame narių susirinkime turėti vieną balsą, sprendžiant šio susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus;
 • gauti dividendus.

Papildomas pajus yra papildomas įnašas į kredito unijos kapitalą, kuris nesuteikia balso teisės. Taigi, asmuo papildomai prisideda prie unijos kapitalo, turi proporcingai didesnę teisę į dividendus, tačiau išlaiko vieno balso teisę.

Pagrindinis pajus, remiantis unijos įstatais, yra 30 Eur. Šį pajų privalo turėti visi asmenys, kurie nori būti unijos nariais.

Papildomas pajus gali būti:

 • suformuojamas savanoriškai, t. y. bet kokiu metu asmuo gali nuspresti prisidėti prie unijos vieklos ir įsigyti norimo dydžio pajų;
 • reikalaujamas suformuoti prieš suteikiant kreditavimo paslaugą. Pavyzdžiui, asmeniui norint gauti būsto kreditą, unijos valdyba taiko 5% dydžio pajų, kuris skaičiuojamas nuo paskolos sumos. Tai reiškia, kad asmuo norėdamas gauti 50.000 Eur kreditą turėtų savomis lėšomis suformuoti 2.500 Eur.

Papildomo pajaus dydis kiekvienu atveju skaičiuojamas individualiai, priklausomai nuo kredito rizikos.

Nariui pateikus prašymą išstoti iš kredito unijos, tiek pagrindinis, tiek papildomas pajus yra grąžinami finansinių metų pabaigoje.

Kas yra BVKKMN

BVKKMN – Bendroji vartojimo kredito kainos metinė norma, kuri paskaičiojama išduodant paskolą. 

Tipinis paskolos pavyzdys:

Pavyzdžiui, skolinatės 5000 EUR 5 metų terminui. Fiksuotoji metinė palūkanų norma –  13%, sutarties administravimo mokestis – 4%, BVKKMN (Bendroji vartojimo kredito kainos metinė norma) – 15.88 %., eilinės mėnesio įmokos suma – 113.77 EUR/mėn., visa grąžinama paskolos suma – 7027.49 EUR.

Dėmesio! Konkretus paskolos pasiūlymas kiekvienam klientui yra skaičiuojamas individualiai, įvertinus jo situaciją ir kredito istoriją. 

 

Kas yra EURIBOR indeksas?

EURIBOR (angl. Euro Interbank Offered Rate) yra orientacinis palūkanų dydis Europos ekonominėje ir pinigų sąjungoje ir yra vidutinės Europos tarpbankinės rinkos palūkanų normos, kuriomis bankai yra pasiruošę skolinti pinigus eurais kitiems bankams.  EURIBOR reikšmes savo tinklalapyje kasdien skelbia Europos pinigų rinkos institutas (angl. European Money Markets Institute – EMMI). Atnaujinamas kasdien EURIBOR indekso reikšmes galite pamatyti šiame tinklalapyje.

Kintama palūkanų norma – palūkanos, kurias sudaro kintama palūkanų dalis (pvz. EURIBOR indeksas) ir kreditui nustatyta marža, kuri nustatoma kiekvienam klientui individualiai. Kintamos palūkanos pirmą kartą nustatomos sutarties sudarymo dieną ir nustatytu periodiškumu keičiasi, priklausomai nuo paskolos kintamos palūkanų dalies pokyčių – kylant EURIBOR indeksui, didėja už paskolą mokamų palūkanos, mažėjant EURIBOR indeksui – mažėja už paskolą mokamos palūkanos. Sutarties sąlygose gali būti numatyta sąlyga, jog, indeksui pasiekus neigiamą reikšmę, laikoma, kad kintama palūkanų dalis lygi nuliui.

Kaip vyksta paskolos išdavimas?

Paskolos suteikimą galima būtų skirstyti į šiuo etapus:

 • paraiškos pildymas;
 • skolininko finansinės būklės bei pateikiamo užstato vertinimas;
 • kredito paraiškos svarstymas unijos valdyboje;
 • kredito suteikimas – užtikrinimo priemonės notarinis fiksavimas, pajaus suformavimas;
 • kredito išmokėjimas.
Kas yra turto įkeitimas?

Turto įkeitimas yra vienas iš užtikrinimo priemonės būdų, reikalingų norint gauti didesnę nei 5000 EUR paskolą. Prievolės dažniausiai užtikrinamos netesybomis, įkeitimu (hipoteka), laidavimu ar garantija. Tai reiškia, kad tinkamai nevykdant sutarties, kreditorius gali nukreipti išieškojimą į įkeistą turtą, ar į laidavusį asmenį. Turto įkeitimas (hipoteka) yra dažniausiai praktikoje pasitaikanti užtikrinimo priemonė.

Kredito unijai atlikus asmens vertinimą, priėmus sprendimą dėl kreditavimo, atliekamas notarinis įkeitimo (hipotekos) sandoris. Notaras, šiam pristačius visus reikiamus dokumentus (kredito sutartis, turto vertinimą ir kt.), kviečia šalis pasirašyti sutartinės hipotekos sutartį. Kreditas išmokamas gavus patvirtinimą apie sėkmingą įkeitimo registraciją.

Kas yra laiduotojas?

Laiduotojas įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės.

Pateikiant trečiojo asmens laidavimą unijoje galima pasiskolinti iki 14.500 Eur. Virš 14.500 Eur sumos reikalingas turto įkeitimas.

Ar turto vertinimas yra privalomas?

Unijoje vartojimo kreditai iki 5.000 Eur suteikiami be užtikrinimo priemonės, atitinkamai nereikalingas ir turto vertinimas, nes šio įkeisti nereikia. Išduodant kreditus virš 5.000 Eur privalu pateikti užtikrinimo priemonę, kuri turi būti įvertinta.

Kiek galiu maksimaliai pasiskolinti? Kaip nustatomas kredito dydis?

Kredito gavėjo vidutinės mėnesio įmokos pagal visus skolinius įsipareigojimus ir kredito gavėjų mėnesio pajamų santykis turi būti ne didesnis nei 40%. Tai reiškia, kad asmens, kuris uždirba 1.000 Eur ir kuriais gali faktiškai disponuoti, mokėjimai pagal visas paskolos sutartis negali būti didesni nei 400 Eur. Atitinkamai, asmens, uždirbančio 2.000 Eur, mokėjimai negali būti didesni nei 800 Eur.

Ar galiu bet kada nutraukti narystę unijoje?

Taip, narystė gali būti nutraukta užpildžius standartinės formos prašymą.

Ar yra išankstinio grąžinimo mokestis?

Taip, unijoje taikomas išankstinio grąžinimo mokestis. Asocijuotiems nariams (juridiniams asmenims) jis yra 1% nuo iš anksto grąžinamos sumos. Fiziniams asmenims jis yra 0,6% nuo iš anksto grąžinamos sumos.

Kas yra anuitetas?

Anuitetas – paskolos grąžinimo metodas, kai kas mėnesį mokama ta pati suma (paskolos dydis išdalinamas lygiomis dalimis numatytam terminui). Tuo tarpu paskolą mokant linijiniu metodu, palūkanos skaičiuojamas nuo likučio, taigi ir įmokos laikui bėgant mažėja.

Ką reiškia narystė kredito unijoje „Neris“?

Kredito unija, kitaip nei bankai, yra kooperatinė bendrovė, todėl finansines paslaugas gali teikti tik savo nariams. Asmuo, norėdamas tapti kredito unijos „Neris“ nariu, privalo prisidėti prie kooperatinės bendrovės kredito unijos kapitalo įsigydamas 30 Eur minimalų pagrindinį pajų. Tik įsigijus šį pajų, narys gali naudotis unijos taupymo, skolinimo bei kasdieninėmis finansinėmis paslaugomis. Asmeniui, tapusiam kredito unijos nariu nemokamai suteikiama internetinė bankininkystė (i-unija) bei atsiskaitomoji sąskaita.

Narys, patiekęs nustatytos formos prašymą, laisvu apsisprendimu gali išstoti iš kredito unijos. Nario pajus, pateikus prašymą nutraukti narystę, grąžinamas pasibaigus finansiniams metams.

Kas gali tapti kredito unijos „Neris“ nariu?

Kredito unijos „Neris“ nariu gali tapti kiekvienas pilnametis Lietuvos Respublikos pilietis arba asmuo, turintis teisę gyventi Lietuvoje, kuris gyvena, dirba arba mokosi Vilniaus miesto, Vilniaus rajono arba Trakų rajono savivaldybėse.

Asociajuotu nariu gali tapti ir juridiniai asmenys (individualios įmonės, tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos, uždarosios akcinės bendrovės, mažosios bendrijos), kuriose kredito unijos narys ar nariai valdo įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, suteikiančias teisę kontroliuoti įmonės veiklą.

Kaip tapti kredito unijos „Neris“ nariu?
 • atvykti į kredito uniją adresu Jogailos g. 4, Vilnius;
 • užpildyti prašymą bei įsigyti kredito unijos „Neris“ pagrindinį pajų, kurio vertė – 30 Eur;
 • asmuo, valdybai patvirtinus prašymą tapti nariu, kviečiamas sudaryti pagrindinio pajaus sutarties bei tampa kredito unijos nariu.