COVID-19 finansavimas gyventojams

PASKOLOS MOKĖJIMO ATIDĖJIMAS (MORATORIUMAS)

Tai galimybė būsto paskolų įmokas atidėti iki vienerių metų, o lizingo ir vartojimo kreditų – iki pusmečio, nekeičiant sutarties sąlygų ar palūkanų.

Pagrindinės sąlygos:
  1. įsigalioja 2020 m. balandžio 20 d.ir galioja iki 2020 m. liepos 1 d;
  2. ši lengvata netaikoma, jei kredito įstaiga daro išvadą, kad kliento finansiniai sunkumai egzistavo jau iki 2020 m. kovo 16 d. ir yra neįveikiami;
  3. atidedamas kredito grąžinimas;
  4. klientas toliau periodiškai moka paskolos sutartyje numatytas palūkanas ir/ar kitus periodinius mokesčius
Reikalavimai klientui:
  • klientas negali turėti reikšmingų (daugiau nei 30 dienų) mokėjimų vėlavimų per pastaruosius vienerius metus iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino dėl COVID-19;
  • klientas negali būti pripažintas nemokiu, jam nėra iškelta bankroto byla;
  • jklientas privalo nurodyti ir pagrįsti dokumentais dėl COVID-19 pandemijos atsiradusią finansinės būklės pablogėjimo priežastį (darbo netekimas, pajamų sumažėjimas ar kita). 
Pavyzdys:

Jūs turite būsto paskolą ir kas mėnesį kredito unijai mokėdavote 500 Еur paskolos įmoką + 100 Eur palūkanas. Kredito mokėjimo atidėjimą pradėsite nuo 2020.05.01. metams laiko, Nuo 2020.05.01 kas mėnesį mokėsite tik palūkanų įmoką, t.y. 100 Eur, o mėnesinė 500 Eur kredito įmoka, kuris per metus sudaro 6000 eur (500 x12 mėn = 6000) bus išdalinta lygiomis dalimis nuo 2021.05.01 iki Jūsų kredito pabaigos termino, nekeičiant sąlygų (t.y. pvz. nebus didinamos palūkanos).